Bålsta Skyttesällskap
Fredag 21 september 2018 kl 04:21
Meny

Klubben
  Bilder
Pistol
  Resultat
  Skjutprogram
  Skjuttider
  Standardmedaljer


Aktuellt


Kontakt
E-Post: Klicka här!

Adress:
Skjutbaneinstruktion för pistolskyttebanan

1. Banan ägs av Rölunda gård.
Den disponeras av Bålsta Skyttesällskap. Banans tillstånd är utställt på Bålsta Skyttesällskap som är huvudansvarig för banan. Bålsta Skyttesällskap är medlem i SPSF, tillståndet gäller till 2017-06-30.

Tillåtna skjuttider:
Måndag - Torsdag kl 9:00 - 20:00.
Fredag 9:00 - 17:00.
Lördag - Söndag kl 9:00 - 15:00.
Nedanstående helgdagar kommer vi inte att skjuta.
Nyårsdagen samt trettondagen.
Långfredagen samt Påskdagen.
Valborgsmässoafton samt Valborg.
Midsommarafton samt Midsommardagen.
Julhelgen.

3. Berättigade att använda banan: Endast medlemmar i Bålsta Skyttesällskap samt deltagare från inbjudna föreningar i samband med tävlingar och träningar.
4.Tillåtna vapen: Skjutning får endast ske med pistoler och revolvrar i kaliber .22LR - .50. Magnumladdning är tillåten. Samt korthållsgevär kaliber .22LR.
5.Tillåtna skjutplatser: Skjutning får ske från anlagda vallar på 25m och 50m, och anvisade platser mellan dessa vallar.
6. Tillåtna skjutriktningar: Vid precisionsskjutning och fältskjutning högst 70 graders avvikelse från riktning rakt fram. Se dock målplaceringar nedan.
7. Skjutledare: När två eller flera skyttar skjuter samtidigt skall en av dem vara utsedd till skjutledare och ha skjutledarens ansvar. Ensam skytt har själv skjutledaransvar.
8. Sjukvårdsutrustning: Första förband finns i klubbstugan innanför dörren. Ambulans tillkallas genom alarmnumret 112.
9. Tillåtna mål och placeringar: Mål får placeras endast i därför avsedda ställ. Dock skall avståndet från centrum på målets och kulfångets övre kant vara minst 2,8 m. Ytterfigurerna skall sättas med minst 3 m avstånd från kulfångets ytterkanter. (V och H skärm). Om metallmål används skall dessa vara inklädda med 45mm trävirke. Skjutning får endast ske mot av föreningsstyrelse godkänt målmaterial.

Senast uppdaterad: 2016-03-23 19:47